Arbitrum i stormens øye: Analyse av et fallende fenomen

Arbitrum opplever prisfall på 14,5%. Hva er årsaken bak dette dykket? Utforsk nettverksaktivitetens innflytelse og debatten rundt styringsforslag.